de block

PERSBERICHT - De studenten van Comac, de studentenbeweging van de PVDA, hielden vanochtend een ludieke persactie en toespraak voor het gastcollege van minister van volksgezondheid Maggie De Block aan de UGent. De linkse jongeren deelden ironische doktersbriefjes uit die het activeringsbeleid voor langdurig zieken van de minister op de korrel namen. In haar uiteenzetting kwam de minister op de actie terug en beweerde ze dat ze zware zieken niet wil viseren.

Nu de Raad van State de selectieproef voor geneeskunde heeft opgeschort, zijn we terug bij af en riskeren de RIZIV-nummers van Franstalige geneeskundestudenten opnieuw om geschrapt te worden. “Dit is de kroniek van een aangekondigde ramp,” volgens Charlie Le Paige, voorzitter van Comac, de studentenbeweging van de PVDA. “Zoals het arrest van de Raad van State bevestigt, zou het absurd en onredelijk zijn om het huidige quotasysteem te behouden terwijl er een tekort is aan artsen. Dat is wat wij, net als heel wat andere actoren, al geruime tijd stellen. Het is tijd dat de bevoegde ministers hun verantwoordelijkheid opnemen en heel het systeem herzien.”

Persbericht

De regering van de Franse gemeenschap heeft gisteren een ontwerpdecreet goedgekeurd voor een examen dat studenten geneeskunde na het eerste jaar moeten afleggen. Bevoegd Waals minister Marcourt legt zich dus neer bij federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block die strenge quota’s wil voor het aantal afgestudeerde artsen. In oktober verklaarde zij nog in het parlement: “Het probleem situeert zich vooreerst bij de toegang tot de studies geneeskunde. De laatste jaren is er een teveel aan inschrijvingen gekomen.”

Subscribe to RSS - de block

In samenwerking met: