Jongerenbeweging Comac vzw

Bij de voorstelling van het regeerakkoord, verklaarde premier Charles Michel: “Heel ons regeerprogramma is gericht op de toekomst, voor de huidige én voor de toekomstige generaties.” Inderdaad, de regeringsmaatregelen zullen een grote impact hebben op de toekomst, maar positief zal die impact niet zijn. Deze regeringen maken duidelijke keuzes. Keuzes voor een minimale groep, een kleine elite, ten koste van de jongeren, van de werkende mensen en van kwetsbare groepen in onze samenleving. Deze regeringen geven ons geen toekomst, ze ontnemen ons het recht op een toekomst.

Event
Date: 
zondag 14 december 2014 tot maandag 15 december 2014

In het kader van het sociaal verzet tegen het regeerakkoord bezoeken we met Comac verschillende stakingspiketten op het hoogtepunt van de stakingscyclus: de nationale algemene staking. Een beetje zoals een bedrijfsbezoek, maar dan op een actieve, sociaal geëngageerde manier.

Met deze activiteit willen we twee doelen bereiken: enerzijds de stakers steunen in hun strijd tegen de regeringsmaatregelen en hen laten zien dat ze niet alleen staan. Anderzijds willen we onze leden, vaak studenten, uit hun ivoren toren halen en onderdompelen in de sociale strijd, zodat ze kunnen leren van het verzet van de werkende bevolking en kunnen luisteren naar wat er leeft. Zo staan we in de toekomst nog beter klaar om het verzet verder te zetten.De planning ziet er uit als volgt:

14/12:

-          20u-21u30: algemene kadering van de staking + briefing over het eerste piket (NMBS, Station Brussel-Centraal, Gent-Sint-Pieters, Leuven en Anterpen-Berchem)

-          22u-23u30: bezoek aan de stakingspiketten van de NMBS

-          24u-01u: debriefing van het NMBS-piket, briefing voor 15/12

15/12

-          05u-13u: bezoek in groepjes aan verschillende piketten, werken met de sociale enquête en petitie

o   Universiteiten

o   Haven Antwerpen: Katoennatie, petrochemie…

o   VRT

o   De luchthaven van Zaventem

o   MIVB en DeLijn

o   …

-          13u30-14u30: debriefing: wat zijn de ervaringen van iedereen? Wat viel je op? Wat kunnen we leren uit vandaag?

 

Meer dan 10.000 middelbare scholieren lieten deze week tijdens de laatste 5 minuten van de middagpauze piepend ballonnen leeglopen. Omdat er leven moet worden geblazen in de toekomst van de jongeren, in plaats van op onderwijs te besparen. Het idee vertrok van twee leerlingen van het Atheneum van Merksem, maar groeide met de steun van de Vlaamse Scholierenkoepel uit tot een actie die in tientallen scholen werd gehouden. De 10.000 ballonnen zijn een nieuw duidelijk signaal voor minister Crevits en de Vlaamse regering: de jongeren zijn niet akkoord met de besparingspolitiek en zullen hun toekomst niet laten afnemen.

Event
Date: 
woensdag 17 december 2014

In de informatieve lezing werd ingegaan op twee verschillende zaken. Ten eerste werd er de geschiedenis van de arbeidersbewegingen uiteengezet en aangetoond op welke historische factoren de vakbonden van vandaag uitgegroeid zijn tot wat ze zijn. Ook werd er aandacht geschonken aan hoe het politieke klimaat vanaf de jaren ’70 vakbonden systematisch probeerde te marginaliseren. Vervolgens werd er ook door een vakbondsvrouw uitgelegd waarom staken vandaag de dag het enigste effectieve drukkingsmiddel is om hun eisen te laten horen. De doelstellingen van deze lezing was in de eerste plaats om duidelijk te maken welke historische basis de vakbonden hebben en welke invloed dit heeft heden ten dage op de werking van de huidige vakbonden. De tweede doelstelling was om duidelijk te maken waarom staken vandaag de dag het enigste maatschappelijke middel is dat de werknemerszijde heeft om druk uit te voeren om de regering.

Event
Date: 
dinsdag 30 december 2014

Discussiemoment over de vorige mobilisatie via de Climate Express naar de top in Warschau en, vooral, over de komende mobilisatie van de Climate Express naar aanleiding van de klimaattop in Parijs eind 2015. Waarom doet Comac ook hieraan mee en wat is het belang van een marxistische organisatie in de strijd voor een beter milieu? Mensen sensibiliseren over de klimaatproblematiek en mee helpen werken naar oplossingen en acties.

Event
Date: 
zondag 2 februari 2014

Comac kaart de besparingen aan op begeleiding en maatregelen om de gelijke kansen van leerlingen te garanderen in het onderwijs. Dit doen ze door de naam van het ministerie te veranderen in het ‘ministerie van ongelijkheid’. Doel van deze activiteit was mensen te sensibiliseren over de mogelijke gevolgen van de 800 miljoen euro besparingen in het onderwijs.

Pagina's

Subscribe to RSS - Jongerenbeweging Comac vzw

In samenwerking met: