Comac reageert op hervormingsplannen KUL en UGent: ‘Bevraag de studenten om academische kalender aan hun noden aan te passen’

PERSBERICHT - Een studentenvertegenwoordiger van de UGent lekte op 12 december de plannen van de UGent om de academische kalender grondig te hervormen tegen 2020. De Gentse universiteit pleegde al overleg met de KUL en ook daar werd reeds een werkgroep opgericht om te brainstormen over een ingrijpende academische hervorming. De hervormingsplannen van de UGent zijn echter meer uitgewerkt en tonen aan in welke richting er wordt nagedacht: starten op 1 semester, waarschijnlijk een modulesysteem van enkele weken in plaats van het huidige semestersysteem en herexamens meteen na de eerste zit – of zelfs geen herexamens. Het gaat over grote hervormingen dus, waarvoor de UGent vijf verschillende modellen heeft uitgewerkt. 
 
“Op zich vinden wij het zeer goed dat er wordt nagedacht over manieren om ons onderwijs beter te maken” reageert Olivier Goessens, ondervoorzitter van Comac en masterstudent aan de UGent. “Dat de mogelijkheid op tweedekansexamens in vraag wordt gesteld, vinden wij echter bijzonder asociaal. Iedereen heeft recht op een tweede kans. Het is ook nog maar de vraag of het bevorderlijk is voor de studenten om de herexamens meteen na de eerste zit te organiseren. Voor sommige studenten is de blokperiode nu al een uitputtende marathon, daar nog enkele weken aan toevoegen zou wel eens te veel van het goede kunnen worden” gaat Goessens verder. 
 
“Ten tweede willen wij waarschuwen voor nefaste gevolgen voor het verenigingsleven. Het modulesysteem waarbij er om de vijf weken examens zijn, zal zoals het nu voorligt leiden tot een verhoogde studielast en minder mogelijkheden voor studenten om zich te engageren in het studentenleven. Dat is geen detail. Als student bevind je je in een bevoorrechte positie waar je de kans krijgt om de wereld te ontdekken. Dat moet naast de cursus ook sociale activiteiten inhouden en voor wie dat wil een engagement voor het studentenblad, een facultaire vereniging of een politieke of filosofische kring. Daar leert men om samen te werken, voor een publiek te spreken en allerlei activiteiten te organiseren. Daarenboven krijgen studenten dankzij het verenigingsleven de kans om uit te groeien tot kritische burgers. Een voorbeeld: Comac organiseerde afgelopen semester een groot debat over feminisme in Gent, met onder meer Nederlands boegbeeld Anja Meulenbelt op de affiche. Zulke activiteiten staan toe om de oogkleppen van de eigen studierichting af te zetten en de blik op de wereld te verruimen.”
 
“Het bijzondere aan deze affaire is dat hoewel er in de coulissen al vele maanden aan deze voorstellen werd gewerkt, de studenten nog van niets wisten. Volgens de Onderwijsdirecteur denkt men al minstens twee jaar aan deze hervorming, toch wilde het bestuur de plannen al die tijd intern houden” aldus Goessens. “Als de bedoeling van de hervorming is om de Gentse studenten een beter leerpad aan te bieden, lijkt het voor ons nodig om te vertrekken van wat die studenten te zeggen hebben over het huidige systeem. Wij horen bijvoorbeeld meer klachten over de verhoogde studielast door de toename van tussentijdse evaluatie, van een steeds langere reeks deadlines voor papers, presentaties en deelexamens, dan over de hapbaarheid van het semestersysteem. Die klachten vinden we echter nergens terug in de voorstellen die nu op tafel liggen”.    
 
“Hoewel de huidige voorstellen nog niet in de juiste richting gaan, schieten wij het idee van een hervorming van de academische kalender niet meteen af. Wij vragen daarentegen wel dat de UGent en de KUL hun voorstellen niet enkel opstellen op basis van algemene bevindingen en meer compatibiliteit met bepaalde buitenlandse modellen, maar vooral op wat er leeft bij hun eigen studenten. De Gentse Studentenraad stelde niet voor niets een document van bijna dertig pagina’s op met kritische opmerkingen en zware bedenkingen bij de voorstellen van de UGent. De voorstellen pakken het probleem namelijk fout aan, vanuit het standpunt van het bestuur en niet vanuit de noden van de studenten.” 
 
Perscontact: Olivier Goessens, oliviergoessens@gmail.com, 0494 77 05 06

In samenwerking met: