Downloads

Manifiesta, het feest van de solidariteit, georganiseerd door Solidair, het magazine van de PVDA, en Geneeskunde Voor Het Volk, een netwerk van gratis gezondheidscentra, zal op 18 en 19 september plaatsvinden op Bredene-Aan-Zee, direct aan de kust vlakbij Oostende. Een festival dat alle personen wil samenbrengen die niet akkoord gaan met het huidige beleid, en die alternatieven wil verdedigen of ontdekken. Zaterdag wordt er, tijdens het festival, een jongerenplein georganiseerd door Comac.

Bij de voorstelling van het regeerakkoord, verklaarde premier Charles Michel: “Heel ons regeerprogramma is gericht op de toekomst, voor de huidige én voor de toekomstige generaties.” Inderdaad, de regeringsmaatregelen zullen een grote impact hebben op de toekomst, maar positief zal die impact niet zijn. Deze regeringen maken duidelijke keuzes. Keuzes voor een minimale groep, een kleine elite, ten koste van de jongeren, van de werkende mensen en van kwetsbare groepen in onze samenleving. Deze regeringen geven ons geen toekomst, ze ontnemen ons het recht op een toekomst.

Bij de voorstelling van het regeerakkoord, verklaarde premier Charles Michel: “Heel ons regeerprogramma is gericht op de toekomst, voor de huidige én voor de toekomstige generaties.” Inderdaad, de regeringsmaatregelen zullen effectief een grote impact hebben op de toekomst van de huidige en toekomstige generaties, zoveel is zeker. Maar positief zal die impact niet zijn. En daar zijn minstens negen redenen voor.

In juli dit jaar kondigt de nieuwe regering Bourgeois I besparingen in het onderwijs en een verhoging van het inschrijvingsgeld aan. Dit terwijl geen enkele partij besparingen op onderwijs in haar programma had staan, integendeel. Partijen zouden méér investeren in onderwijs. We hebben hier dus niet voor gestemd. Meteen na de bekendmaking van de regeringsplannen komen studenten in actie. De VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, voert actie aan het Vlaams Parlement.
Maandag 20 oktober kondigde minister van Onderwijs Hilde Crevits haar plan aan om het inschrijvingsgeld te verhogen naar 890 euro. Comac verzet zich tegen elke verhoging van het inschrijvingsgeld en geeft daarom een extra flyer uit om haar argumenten nog meer in de verf te zetten. Daarnaast willen we deze flyer gebruiken om te tonen dat alles nog open ligt. Er is nog niks beslist, en zelfs als dat het geval zou zijn, kunnen we dat nog veranderen. Wij kunnen dit winnen als we allemaal samen in actie schieten!

Pagina's

In samenwerking met: