#TTIPLeaks: onthullingen geven tegenstanders gelijk

Greenpeace Nederland maakte 248 bladzijden vertrouwelijke documenten publiek die als basis dienen voor de dertiende onderhandelingsronde over het vrijhandelsverdrag tussen de VS en de Europese Unie (TTIP). De documenten van TTIPLeaks bevestigen de vrees van de sociale bewegingen en weerleggen de verklaringen van eurocommissaris Cecilia Malmström in het Belgisch Parlement. 

Sociale organisaties en bewegingen zien hun vrees bewaarheid worden. Dankzij het chloorkippenverdrag zouden multinationals zich rechtstreeks kunnen mengen in het wetgevende proces. 

De Amerikaanse eisen over ggo’s en over het toelaten van producten die door de VS als veilig zijn verklaard (denk chloorkippen en Round-Up) op de Europese markt, zijn overgenomen in het verdrag. Daarnaast zegt het verdrag dat de hervorming van de mechanismen van de privérechtbanken niet ver genoeg gaat. 

Deze documenten bevestigen dat het verdrag waarover de Amerikaanse overheid en de Europese Commissie momenteel onderhandelen, een verdrag op maat van de multinationals is. Een van de belangrijkste doelstellingen van het verdrag is te vermijden dat er milieuwetten of nieuwe sociale wetten op het vlak van gezondheid zouden worden goedgekeurd die de winst van de grote bedrijven in de weg zouden staan. Winst boven het algemeen belang dus, vandaar dat de Europese sociale bewegingen het voorstel resoluut verwerpt.

Niet wat Malmström zei ...

De documenten weerleggen de uitspraken van 12 mei van Europees Commissaris voor Handel Malmström. De Zweedse had toen verklaard dat TTIP “op geen enkele wijze zou leiden tot het afzwakken van de Europese regelgeving, ongeacht of het nu over rundvlees met hormonen of over genetisch gemanipuleerde organismes gaat. Geen enkele beschikking in het akkoord zal de Europese lidstaten in de toekomst tegenhouden regels op te stellen”. Malmström heeft ook verklaard dat “het voorzorgsbeginsel (dat voorkomt dat toxische producten op de Europese markt komen, n.v.d.r.) niet ter discussie kan staan”. Marco Van Hees, PVDA-volksvertegenwoordiger, interpelleerde de minister van Buitenlandse Zaken hierover en vroeg dringend een nieuwe doorlichting van de Europese Commissaris in het Belgische parlement. 

De onderhandelingen zijn al in 2013 opgestart, maar bleven lange tijd geheim, waardoor er weinig protest kwam. Elk nieuw lek en het protest dat dat telkens oproept bij steeds meer mensen, maken de afronding van de gesprekken moeilijker.  

Een ‘ongewoon gemeenschappelijk front’ in België

Er lijkt een ongewoon, nooit eerder gezien gemeenschappelijk front te ontstaan tussen de verschillende vakbonden, ziekenfondsen, noordzuidbewegingen, milieu- en mensenrechtenactivisten, feministen, boeren, consumentenorganisaties, studenten, en politici als die van de PVDA. Dit ‘ongewoon gemeenschappelijk front,’ zoals Alexis Deswaef, voorzitter van de Ligue des Droits de l’Homme, het bij zijn aanstelling noemde, is een groots opgezette campagne aan het voorbereiden. De eerste belangrijke afspraak is op 20 september in Brussel. 

In samenwerking met: