Startcongres Comac Studenten 2015: Wij zijn de generatie die opstaan voor het klimaat en voor de vrede

Solidariteit uitbouwen met de vluchtelingen, de strijd voor het klimaat en het sociaal verzet: dat zijn de hoofdthema’s voor de herintrede van het nieuwe academiejaar die zondag 6 september in Gent besproken werden op het Startcongres van Comac, de jongerenbeweging van de PVDA. “Een ding is duidelijk, de wereld staat op zijn kop en het is tijd voor echte verandering,” stelde Charlie Le Paige.  In Griekenland, in solidariteit met de vluchtelingen, door te mobiliseren voor de klimaattop van Parijs 2015: de studenten van Comac zijn klaar voor alweer een strijdbaar en leerrijk semester. Want verzet en solidariteit moeten hand in hand gaan, vandaag meer dan ooit.


Vluchtelingen en klimaatcrisis


De vluchtelingencrisis is een rechtstreeks gevolg van het kapitalistische beleid van de westerse regeringen. Klimaatopwarming en economische roofbouw op het Zuiden dwingen steeds meer mensen om te migreren, maar de omslag in de wereldwijde vluchtelingenstromingen die we deze zomer hebben gezien is vooral het gevolg van oorlog. Landen als Libië, Irak en Afghanistan zijn door westerse militaire coalities tot de verdoemenis gebombardeerd. De Syrische bevolking betaalt het gelag van het desastreuze imperialisme. Geklemd tussen verschillende strijdende legers waaronder rivaliserende fascistische milities van Al-Nusra en IS, blijft enkel de vlucht over als overlevingskans. Het westen heeft ervoor gekozen om de regio te destabiliseren, vooral door wapens te verkopen die uiteindelijk in handen van gewapende groepen belanden. Zo wordt de Syrische burgeroorlog natuurlijk een heel winstgevend zaakje voor het Europees establishment. De helft van de Europese wapens die in de regio circuleren zijn trouwens van Belgische makelij. Dat maakt dat onze regeringen een enorme verantwoordelijkheid hebben. En dat het minste dat ze nu kunnen doen het waardig opvangen is van de slachtoffers van haar beleid en het terugtrekken van haar wapens en troepen uit het Midden-Oosten zodat er kan geïnvesteerd worden in een echte vredespolitiek.

Het klimaat warmt op door de steeds hogere uitstoot van CO2 in de industrie, waar vooral westerse multinationals verantwoordelijk voor zijn. De westerse regeringen leggen hen echter geen strobreed in de weg. De enige ‘oplossingen’ die het westers blok heeft willen bekrachtigen tijdens de afgelopen twintig klimaattoppen zijn mechanismen die binnen de mentale grenzen van de vrije markt blijven. Voorbeeld bij uitstek is de CO2 emissiemarkt, een systeem van verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen dat tot nu toe wél meer winst heeft opgeleverd voor de grote vervuilers, maar de CO2 uitstoot is er alleen maar door gestegen. Het kapitalistische systeem zelf, dat winst altijd voorop plaatst, heeft de klimaatcrisis veroorzaakt. Zoals de Indische wetenschapper en activiste Vandana Shiva zegt: “De natuur krimpt met dat de markt groeit. De groei van de markt kan de crisis niet oplossen die ze heeft veroorzaakt.”

 

Verzet en solidariteit

 

Als we de oorzaken van de vluchtelingencrisis en de klimaatcrisis willen aanpakken, moeten we ons dus verzetten tegen die kleine maar machtige groep die winst maakt op kap van miljoenen mensenlevens. Door actie en strijd moeten we onze regeringen dwingen om niet hun belangen, maar die van de bevolking en de planeet te dienen. Solidariteit moet met dat verzet gepaard gaan: de vluchtelingen die in ons land zijn gestrand verdienen een waardige opvang en hebben een acute nood aan levensmiddelen. Comac steunt elk solidariteitsinitiatief met de vluchtelingen, maar wil ook de banden aanhalen met de vredesbeweging om de echte oorzaken van deze migraties aan te pakken. In het kader van de klimaattop COP21, eind 2015 in Parijs, mobiliseert Comac ook actief voor het initiatief van Climate Express om met 10.000 Belgen naar Parijs te trekken om daar de onderhandelaars te laten voelen dat het menens is: tijd voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatplan.

In die strijd is het verzet van de werkende bevolking cruciaal. De vakbonden maken zich klaar voor opnieuw een hete herfst, omdat de regering Michel-De Wever met haar “taks shift” en pensioenhervorming opnieuw geld herverdeelt van de werkende klasse naar de 1%. De burgerbeweging Hart boven Hard / Tout autre Chose heeft een actieplan klaar omdat ze de neoliberale samenlevingsvisie van de rechtse regeringen verwerpt en in de plaats kiest voor solidariteit en sociale rechtvaardigheid. Als we de strijd voor sociale gerechtigheid, voor het klimaat en om de vluchtelingencrisis te stoppen willen winnen, moeten we bruggen bouwen tussen al deze bewegingen en de studentenbeweging.

 

“Generatie OXI”

 

Op het congres werd ook stil gestaan bij de solidariteitsreizen naar Palestina en Griekenland die Comac het afgelopen jaar heeft georganiseerd. Aangrijpende getuigenissen gaven een concreet beeld van wat de bezetting door Israël betekent voor het dagelijkse leven van de Palestijnen en van hoe de besparingspolitiek van de Trojka een groot deel van de Griekse bevolking in enkele jaren in de armoede heeft geduwd. De Griekse saga heeft twee zaken duidelijk gemaakt: het dictatoriale karakter van de Europese Commissie en de nieuwe wind van verzet die doorheen Europa blaast. Ondanks de chantage van Europese politici en de grootschalige propaganda in de Griekse media om ‘ja’ te stemmen voor het referendum van 13 juli, stemde twee derde van de Grieken neen, OXI, tegen nieuwe opgelegde besparingen. Bij de jongeren was dat zelfs 85%. Overal in Europa ontstonden solidariteitsbewegingen met het Griekse volk en verzetsacties tegen de Europese besparingslogica. “Comac schuift zich in in deze stroming die op zoek gaat naar alternatieven”, aldus Charlie Le Paige, “wij maken deel uit van deze “Generatie OXI”.”

Het congres was ook de gelegenheid om de nationale leiding te vernieuwen. De voorgestelde ploeg van zes verantwoordelijken, drie jonge en drie ervaren kameraden, werd breed gesteund in de verkiezing.

In samenwerking met: