Maximiliaanpark: PVDA-studenten roepen op tot solidariteit

De situatie van de migranten in het Maximiliaanpark blijft verergeren, ook voor de vele minderjarigen. Comac, de studentenbeweging van de PVDA, roept op tot solidariteit en stelt jongeren voor om zich te engageren. “Solidariteit en mobilisatie zijn het beste antwoord op het onmenselijke en onrechtvaardige beleid van de regering”, legt Charlie Le Paige uit, voorzitter van Comac. “Veel jongeren zijn niet akkoord met het gevoerde beleid, en tijdens de zomermaanden hebben er velen tijd. Het is het moment om die tijd nuttig te gebruiken”.


Concreet zal Comac helpen met het organiseren van solidariteitsontbijten elke vrijdagochtend voor de Dienst Vreemdelingenzaken (Maximiliaanpark) met Vriendschap Zonder Grenzen. Alle geïnteresseerde jongeren mogen dit initiatief mee helpen organiseren. Er worden ook andere solidariteits- en mobilisatieinitiatieven voorbereid. Informatie hierover kan gevonden worden via de facebookpagina van Comac of via de site (www.comac-studenten.be).

Comac veroordeelt ook het huidige repressieve beleid ten opzichte van migranten. Wat we de afgelopen weken gezien hebben, terwijl er opnieuw honderden migranten buiten slapen in een park, is verschrikkelijk. Illegale praktijken zoals confiscatie en intimidatie, migranten wiens papieren en weinige persoonlijke bezittingen worden afgenomen. We verwerpen dit repressief beleid dat de moraal wil breken van de migranten en de tientallen vrijwilligers die zich elke week inzetten om eten en slaapzakken te voorzien. Dit beleid is noch menselijk, noch verantwoordelijk, zoals de regering wil doen uitschijnen. Het biedt geen enkel structureel antwoord op het urgente probleem dat blijft voortduren. De politieke verantwoordelijken moeten ter verantwoording geroepen worden.

Het is nochtans nodig en mogelijk om actie te ondernemen. Eerst en vooral moet het opvangcentrum WTC heropend worden, zoals Dokters van de Wereld vraagt. Er moet een menselijke en waardige opvang komen. Tevens moeten de fundamentele regels van het huidige migratiebeleid herbekeken worden. Ten slotte is het nodig om radicaal ons buitenlands beleid te herzien. De afgelopen decennia exporteren de Westerse landen consequent oorlog, vervuiling en uitbuiting, welke coalities er ook aan de macht zijn. Geen enkele muur, hoe hoog die ook mag zijn, zal een vader of een moeder beletten om alles te proberen om een andere toekomst voor hun kinderen te voorzien. Het is het beleid dat we moeten herzien en het systeem dat we moeten veranderen!

In samenwerking met: